REERS

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „ГАСНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И РАЗВОЈ“ Зворник

04.05.2021.

ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, број 04/21 од 03.02.2021. године, Друштва са ограниченом одговорношћу „ГАСНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И РАЗВОЈ“ Зворник, као неуредан

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – ГАСНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И РАЗВОЈ, ЗВОРНИК (ћирилица)

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – ГАСНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И РАЗВОЈ, ЗВОРНИК (латиница)

Copyright © 2024