REERS

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „АЛУМИНА“ д.о.о. Зворник

25.02.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 26. редовној сједници, одржаној 25.02.2022. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – АЛУМИНА д.о.о. (ћирилица)

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – АЛУМИНА д.о.о. (латиница)

Copyright © 2024