REERS

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса – „Бијељина – Гас“ д.о.о. Бијељина

01.12.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 57. редовној сједници, одржаној 30.11.2022. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса – БИЈЕЉИНА – ГАС д.о.о. Бијељина (ћирилица)

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса – БИЈЕЉИНА – ГАС д.о.о. Бијељина (латиница)

Copyright © 2024