REERS

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу – МХЕ „Медош“

02.07.2020.

ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране „Медош“, број 01-01/20 од 17.01.2020. године, привредног друштва „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука, као неуредан

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу – МХЕ Медош (ћирилица)

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу – МХЕ Медош (латиница)

Copyright © 2024