REERS

Закључак о обустављању поступка за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МСЕ „Солар 1“ – МСЕ „Солар 5“

25.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 94. редовној сједници, одржаној 24.04.2024. године, у Требињу, донијела…

Закључак о обустављању поступка за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МСЕ Солар 1 – Солар 5 (ћирилица)

Закључак о обустављању поступка за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МСЕ Солар 1 – Солар 5 (латиница)

Copyright © 2024