REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из ОИЕ или у ефикасној когенерацији

20.08.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је утврдила Нацрт правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији, који се упућује на јавно разматрање…

Закључак о јавном разматрању – Нацрт правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из ОИЕ или у ЕК (ћирилица)

Закључак о јавном разматрању – Нацрт правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из ОИЕ или у ЕК (латиница)

 

Copyright © 2024