REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

04.12.2020.

Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији упућујe се на јавно разматрање…

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о висини ГОЦ и премија за ел. енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији (ћирилица)

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о висини ГОЦ и премија за ел. енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији (латиница)

Copyright © 2024