REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног електродистрибутивног система

24.11.2021.

Нацрт Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутиве мреже и обрачун цијене коришћења затвореног електродистрибутивног система, упућује се на јавно разматрање…

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног електродистрибутивног система (ћирилица)

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног електродистрибутивног система (латиница)

 

Copyright © 2024