REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом „TRADING ENERGY CLUSTER“ д.о.о.

09.09.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 48. редовној сједници, одржаној 08.09.2022. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом TRADING ENERGY CLUSTER д.о.о.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом TRADING ENERGY CLUSTER д.о.о. (латиница)

Copyright © 2024