REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари

19.08.2022.

Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, утврђен у поступку по захтјеву подносиоца „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, упућује се на јавно разматрање…

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – ЕФТ РиТЕ Станари (ћирилица)

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – ЕФТ РиТЕ Станари (латиница)

 

Copyright © 2024