REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије „GREEN ENERGY“д.о.о.

30.11.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 57. редовној сједници, одржаној 30.11.2022. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије GREEN ENERGY (ћирилица)

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије GREEN ENERGY д.о.о. (латиница)

Copyright © 2024