REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

21.04.2022.

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, утврђен у поступку по захтјеву подносиоца „ETMax“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бања Лука, упућује се на јавно разматрање…

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ЕТМАХ д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ЕТМАХ д.о.о. Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024