REERS

Закључак о додатном јавном разматрању – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у МХЕ „Главица“

16.04.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 141. редовној сједници, одржаној 15.04.2020. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о додатном јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани Главица (ћирилица)

Закључак о додатном јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани Главица (латиница)

Copyright © 2024