REERS

Саопштење за јавност, Рјешење број 01-20-1/23/Р-61-3 о предузимању мјера

18.01.2023.

У циљу што квалитетнијег и тачнијег очитања и обрачуна утрошене електричне енергије за домаћинства, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је донијела рјешење број 01-20-1/23/Р-61-3, којим је наложила предузимање мјера корисницима дозвола за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом (дистрибутерима) како слиједи…

Саопштење о предузимању мјера (ћирилица)

Саопштење о предузимању мјера (латиница)

Copyright © 2024