REERS

Саопштење за јавност о завршеном тарифном поступку и утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифним ставовима за јавно снабдијевање

15.12.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске примила је у периоду од 29. априла до 3. маја 2022. године зaхтjeве оператора дистрибутивних система из сaстaва Mjeшoвитoг хoлдингa „Eлeктрoприврeдa“ Рeпубликe Српскe – Maтичнo прeдузeћe, a.д. Tрeбињe – кoрисникa дoзвoлa зa oбaвљaњe дистрибутивне дјелатности, за утврђивaње тарифних ставова зa кoрисникe дистрибутивних систeмa у Рeпублици Српској, а 8. децембра 2022. године захтјев јавног снабдјевача Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Спске“, Матично предузеће а.д. Требиње за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање…

Саопштење за јавност о завршеном тарифном поступку и утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифним ставовима за јавно снабдијевање (ћирилица)

Саопштење за јавност о завршеном тарифном поступку и утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифним ставовима за јавно снабдијевање (латиница)

 

Copyright © 2024