REERS

Саопштење са 161. редовне сједнице

04.12.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 161. (стотинушездесетпрвој) редовној сједници, одржаној 3. децембра 2020. у Требињу, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности, према тачкама дневног реда из обавјештења за јавност број: 01-445-2/20 од 26.11.2020. године, уз допуну дневног реда тачком број 13. Разматрање Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији, те је донијела одлуке како слиједи:

Саопштење са 161. редовне сједнице (ћирилица)

Саопштење са 161. редовне сједнице (латиница)

Copyright © 2024