REERS

Рјешење спора: Милошевић Велибор, Братунац

16.07.2019.

УСВАЈА СЕ захтјев Милошевић Велибора из Братунца од 11.04.2019. године, којим тражи право на напајање електричном енергијом на мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, у улици Цара Лазара бб у Братунцу, те се НАЛАЖЕ МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина…

Рјешење спора: Милошевић Велибор (ћирилица)

Rješenje spora: Milošević Velibor (latinica)

Copyright © 2024