REERS

Рјешење спора: Миља Тупањанин, Требиње

11.08.2023.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Предрачун за нестандардне услуге за мјерно мјесто EIС код 36ZOSH105183740L у износу од 71,37 КМ са ПДВ-ом који је издао МХ „ЕРС“ МП, А.Д. Требињe неоснован и исти се ставља ван снаге…

Рјешење број 01-339-8/23/P-74-154 (ћирилица)

Рјешење број 01-339-8/23/P-74-154 (латиница)

Copyright © 2024