REERS

Рјешење спора – Велибор Гојковић, Буковица

27.06.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 38. редовној сједници, одржаној 21.06.2022. године, у Требињу, донијела Рјешење којим се налаже привредном друштву Мјешовити холдинг „ЕРС” – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина” а.д. Требиње, да изврши реконструкцију нисконапонске електродистрибутивне мреже…

Рјешење – Мјешовити холдинг „ЕРС” – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина” а.д. Требиње (ћирилица)

Рјешење – Мјешовити холдинг „ЕРС” – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина” а.д. Требиње (латиница)

 

Copyright © 2024