REERS

Рјешење спора: Франко Џеп д.о.о. Бијељина

15.08.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске хе на 45. редовној сједници, одржаној 4. августа.2022. године у Требињу, донијела Рјешење који се утврђује да није постојала неовлашћена потрошња електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 0041046100200002…

Рјешење спора, Франко Џеп (ћирилица)

Рјешење спора, Франко Џеп (латиница)

Copyright © 2024