REERS

Рјешење спора: Бициклистички клуб БСК из Бањалуке

26.03.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 174. редовној сједници, одржаној 25. марта 2021. године у Требињу, донијела је Рјешење којим се налаже Мјешовитом холдингу „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука да сачини нову корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева…

Рјешење број: 01-385-10/20/Р-174-161 (ћирилица)

Рјешење број: 01-385-10/20/Р-174-161 (латиница)

Copyright © 2024