REERS

Рјешење о усвајању захтјева привредног друштва „Medoš One“ д.о.о. Бања Лука за покретање поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије произведене у МХЕ „Медош“

14.07.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 72. редовној сједници, одржаној 13.07.2023. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о усвајању захтјева привредног друштва Medoš One д.о.о. Бања Лука за покретање поступка издавања гаранција о поријеклу ее произведене у МХЕ Медош (ћирилица)

Рјешење о усвајању захтјева привредног друштва Medoš One д.о.о. Бања Лука за покретање поступка издавања гаранција о поријеклу ее произведене у МХЕ Медош (латиница)

Copyright © 2024