REERS

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај – МХЕ „Иломска“

13.09.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 45. редовној сједници, одржаној 4. августа 2022. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај – МХЕ Иломска (латиница)

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај – МХЕ Иломска (ћирилица)

Copyright © 2024