REERS

Рјешење о укидању Рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ – „LE TRADING BH“ д.о.о. Бања Лука

31.12.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 23. редовној сједници, одржаној 29.12.2021. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о укидању Рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ – LE TRADING BH д.о.о. (ћирилица)

Рјешење о укидању Рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ – LE TRADING BH д.о.о. (латиница)

 

Copyright © 2024