REERS

Рјешење о укидању Рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука

26.04.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 67. редовној сједници одржаној 25.04.2023. године, донијела је…

Рјешење о укидању Рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – В-З-ЗАШТИТА д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Рјешење о укидању Рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – В-З-ЗАШТИТА д.о.о. Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024