REERS

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Војскова“

18.11.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 18. редовној сједници, одржаној 12. новембра 2021. године, у Требињу, донијела…

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ Војскова (ћирилица)

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ Војскова (латиница)

Copyright © 2024