REERS

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Војскова“

23.06.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 146. редовној сједници, одржаној 18. јуна 2020. године, у Требињу, донијела…

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ Војскова (ћирилица)

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ Војскова (латиница)

Copyright © 2024