REERS

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „ЕФТ Солар“

13.08.2019.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 119. редовној сједници, одржаној 31. јула 2019. године, у Требињу, донијела…

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „ЕФТ Солар“ (ћирилица)

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE „EFT Solar“ (latinica)

Copyright © 2024