REERS

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Прелив“

14.06.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 4. редовној сједници, одржаној 10. јуна 2021. године, у Требињу, донијела…

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Прелив (ћирилица)

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Прелив (латиница)

Copyright © 2024