REERS

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ „Крупац”

26.03.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 174. редовној сједници, одржаној 25. марта 2021. године у Требињу, донијела Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Малa хидроелектранa „Крупац“…

Рјешење о одобрењу права на подстицај – МХЕ „Крупац“ (ћирилица)

Рјешење о одобрењу права на подстицај – МХЕ „Крупац“ (латиница)

Copyright © 2024