REERS

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Старо Слано 1“

19.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 93. редовној сједници, одржаној 18. априла 2024. године у Требињу, донијела…

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ Старо Слано 1 (латиница)

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ Старо Слано 1 (ћирилица)

Copyright © 2024