REERS

Рјешење о одобрењу дјелимичног прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Мируше 10“

13.12.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 21. редовној сједници, одржаној 9. децембра 2021. године, у Требињу, донијела…

Рјешење о одобрењу дјелимичногпрелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ Мируше 10 (ћирилица)

Рјешење о одобрењу дјелимичног прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ Мируше 10 (латиница)

Copyright © 2024