REERS

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај у производном постројењу – МХЕ „САМАР“

25.09.2020.

ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва „Бук“ д.о.о. Источно Сарајево, Радомира Путника 38/I, Источно Сарајево, за одобрење прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу МХЕ „Самар“…

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ САМАР (ћирилица)

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ САМАР (латиница)

Copyright © 2024