REERS

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „ЕЛИНГ ЖИЦА“

15.06.2021.

ОДБИЈА СЕ као неоснован, захтјев друштва са ограниченом одговорношћу „Елинг Инжењеринг“ Tеслић  за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала соларна електрана „ЕЛИНГ ЖИЦА 1″…

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Елинг Жица 1 (ћирилица)

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Елинг Жица 1 (латиница)

Copyright © 2024