REERS

Рјешење о одбијању захтјева за измјену дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Богатићи Нова“

24.12.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 22. редовној сједници, одржаној 23.12.2020. године, у Требињу, донијела сљедеће:

Рјешење о одбијању захтјева за измјену дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Богатићи Нова (ћирилица)

Рјешење о одбијању захтјева за измјену дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Богатићи Нова (латиница)

Copyright © 2024