REERS

Рјешење о одбијању захтјева МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње за покретање поступка издавања и издавање гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Бочац 2“

19.04.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 66. редовној сједници, одржаној 12.04.2023. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о одбијању захтјева МХ ЕРС МП а.д. Требиње за покретање поступка издавања и издавање гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ Бочац 2 (латиница)

Рјешење о одбијању захтјева МХ ЕРС МП а.д. Требиње за покретање поступка издавања и издавање гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ Бочац 2 (ћирилица)

Copyright © 2024