REERS

 Рјешење о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

26.04.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 67. редовној сједници, одржаној 25.04.2023. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ЕТМах д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Рјешење о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ЕТМах д.о.о. Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024