REERS

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Билећа 1“

31.12.2019.

УСВАЈА СЕ захтјев подносиоца „ЕТМax“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бања Лука, матични број 11088449, јединствени идентификациони број 4403411700005, за издавање Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „Билећа 1″…

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ Билећа 1 (ћирилица)

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ Билећа 1 (латиница)

Copyright © 2024