REERS

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Жираја II“

22.07.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 9. редовној сједници, одржаној 22.07.2021. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ Жираја II (ћирилица)

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ Жираја II (латиница)

Copyright © 2024