REERS

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Голубача“

24.06.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 6. редовној сједници, одржаној 23.06.2020. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ Голубача (ћирилица)

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ Голубача (латиница)

Copyright © 2024