REERS

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење МХЕ „Главица“

10.06.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 145. редовној сједници, одржаној 05.06.2020. године, у Требињу, донијела Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектранa „Главица“ којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.

Рјешење о издавању сертификата број 01-406-11/19/Р-145-126 од 05.06.2020. (ћирилица)

Рјешење о издавању сертификата број 01-406-11/19/Р-145-126 од 05.06.2020. (латиница)

Copyright © 2024