REERS

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Црквина“

19.08.2022.

УСВАЈА СЕ захтјев подносиоца „МХЕ – ТЕСЛА“ друштво са ограниченом одговорношћу Доњи Очауш – Теслић, матични број 11221319, јединствени идентификациони број 4404892740001, за издавање Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана „Црквина“…

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ Црквина (ћирилица)

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ Црквина (латиница)

Copyright © 2024