REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – „Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод

18.05.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 34. редовној сједници, одржаној 13.05.2022. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – Рафинерија нафте Брод (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – Рафинерија нафте Брод (латиница)

 

Copyright © 2024