REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – „ПРВО ГАСНО ДРУШТВО“ д.о.о. Зворник

14.11.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 10.11.2022. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – ПРВО ГАСНО ДРУШТВО д.о.о. Зворник (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – ПРВО ГАСНО ДРУШТВО д.о.о. Зворник (латиница)

 

Copyright © 2024