REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „Алумина“ д.о.о. Зворник

24.07.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 73. редовној сједници, одржаној 20.07.2023. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – Алумина д.о.о. Зворник (латиница)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – Алумина д.о.о. Зворник (ћирилица)

Copyright © 2024