REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљање транспортним системом природног гаса – „ГАС-ПРОМЕТ“ А.Д. Пале

04.03.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 170. редовној сједници, одржаној 04.03.2021. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљање транспортним системом природног гаса – ГАС – ПРОМЕТ Пале (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљање транспортним системом природног гаса – ГАС – ПРОМЕТ Пале (латиница)

Copyright © 2024