REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „Renewable Energy Solutions BH“ д.о.о. Бања Лука

30.06.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 71. редовној сједници, одржаној 28.06.2023. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „Renewable Energy Solutions BH“ д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „Renewable Energy Solutions BH“ д.о.о. Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024