REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

30.12.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 22. редовној сједници, одржаној 23.12.2021. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – МХ ЕРС МП а.д. Требиње (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – МХ ЕРС МП а.д. Требиње (латиница)

Copyright © 2024