REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „Х.Г.Е.“ д.о.о. Бања Лука

17.09.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 14. редовној сједници, одржаној 16.09.2021. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – Х.Г.Е. доо Бања Лука (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – Х.Г.Е. доо Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024