REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Дивич“

23.10.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 156. редовној сједници, одржаној 15.10.2020. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Дивич (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Дивич (латиница)

 

Copyright © 2024